Tư vấn viên:
Ms.Huyền: 0938.138112
Mr.Phong: 08888.22329

Einvoice-vnpt-logo_1
professional service

Hóa đơn điện tử VNPT

Phát hành nhanh - An toàn, bảo mật - Tiết kiệm chi phí.

Liên Hệ: 0888822329 - 0938138112

ĐỊNH NGHĨA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

(Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011)

Liên Hệ: 0888822329 - 0938138112
Chơi Video

Giải pháp triển khai hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử (TOKEN)

Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít, sử dụng cho doanh nghiệo vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, cửa hàng.

Hóa đơn điện tử (HSM)

Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

Xem báo giá

Cải thiện cách lập & lưu trữ hoá đơn của bạn

Liên Hệ: 0888822329 - 0938138112

Khách hàng đang sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

PHÍ KHỞI TẠO, CÀI ĐẶT – TÍCH HỢP HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TƯ VẤN HỖ TRỢ

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CÓ CÁC NGHIỆP VỤ PHỨC TẠP...

Tin tức

Các thông tin nổi bật, thông tư, nghị định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử

Tư vấn

Liên hệ

Kỹ thuật